Twitter Icon Facebook Icon Instagram Icon

Tapkite skaitmenine mokykla

Procesas

Prisijunkite

Kviečiame mokyklas prisijungti prie „Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų“ programos.

Prisijungusias mokyklas kviesime dalyvauti nuotoliniu būdu vykdomame seminare, kuriame supažindinsime su SELFIE įsivertinimo įrankiu, jo naudojimui ir ko galite tikėtis dalyvaudami šioje programoje.

signin
Kitas žingsnis >

SELFIE (mokymo ir mokymosi savianalizė, skatinanti ugdyme efektyviai naudotis skaitmeninėmis technologijomis, angl. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies)

Dalyvaujančios mokyklos privalo įvertinti savo skaitmeninių technologijų raidą naudodamos įrankį SELFIE.

SELFIE – tai priemonė, kuria siekiama padėti mokykloms į mokymą, mokymąsi ir mokinių vertinimą įtraukti skaitmenines technologijas. Ja naudojantis galima nustatyti, kas veikia gerai, kurias sritis reikia tobulinti ir kokie turėtų būti prioritetai.

Kiekviena mokykla įvertins savo pasiekimus lyderystės ir vizijos, skaitmeninių mokymosi ir mokymo technologijų, mokyklų kultūros, profesinio tobulėjimo, išteklių ir infrastruktūros bei papildomų skaitmeninių technologijų naudojimo srityse.

take-selfie
< Kitas žingsnis >

Gaukite pagalbą

Jei SELFIE naudojamas, siekiant nustatyti gerai veikiančias ir tobulintinas sritis, tai ši programa teikia paramą ir išteklius, padedančius mokykloms planuoti ir įgyvendinti jų skaitmeninių technologijų naudojimo pokyčius ir apdovanoti už rezultatyvią ir nuolatinę skaitmeninę kelionę.

Programoje dalyvaujančioms mokykloms bus pasiūlyta unikali galimybė susisiekti su kitų mokyklų bendruomenių atstovais mokantis ir dalijantis patirtimi.

Pateikiamos nuorodos į atitinkamas nacionalinės ir regioninės politikos iniciatyvas, padedančios palnuoti ir įgyvendinti savo mokyklos iniciatyvas.

Mokykloms siūloma pasikalbėti su mūsų siūlomais skaitmeninio švietimo ekspertais, padedančiais mokykloms tobulėti. Mūsų komanda gali padėti mokykloms aiškinantis savo SELFIE rezultatus bei užmezgant ryšius su kitomis mokyklomis.

need-help
< Kitas žingsnis >

Dalinkitės patirtimi

Mokykla, atlikusi SELFIE apklausą ir surinkusi bei pateikusi skaitmenines mokyklos kompetencijas patvirtinančius įrodymus, yra pasirengusi teikti paraišką Skaitmeninių mokyklų apdovanojimams.

Rinkdamos įrodymus, mokyklos gali ieškoti pavyzdžių keliose srityse, pvz., įrodant lyderystę, susijusią su mokytojų konsultavimu, pateikiami įrodymai gali apimti mokyklos veiklos, mokytojų konsultacijų planavimo dokumentus ar veiksmų, atliktų po šių konsultacijos, pavyzdžius.

Atrinkti įrodymai turėtų kiek įmanoma labiau atspindėti mokyklos praktinę veiklą, pvz., mokyklos gali pateikti vienos klasės skaitmeninio mokymo ir mokymosi pavyzdžius, parodydamos, kad pateikti pavyzdžiai yra taikomi visoje mokykloje.

Įrodymai turėtų sudaryti aiškų mokyklos teikiamų paslaugų vaizdą. Paprastai mokyklos yra skatinamos pateikti įrodymus, kurie apima:

 • mokyklos veiklos planavimo ir strateginius dokumentus;
 • pamokas ar kitus mokymo planus;
 • žurnalus ar įrašus, rodančius įvairių strategijų turėjimą ir įgyvendinimą;
 • mokinių darbus ar kitus praktinius įrodymus.

Pateikdamos dokumentus mokyklos gali naudoti įvairias dokumentų pateikimo formas, įskaitant dokumentus, video, ​​ekrano kopijas, interaktyias nuorodas ir kt.

Šis etapas gali būti nuolat papildomas ir užbaigiamas palaipsniui.

< Kitas žingsnis >

Pateikite paraišką

Mokykla yra pasiruošusi teikti paraišką Skaitmeninių mokyklų apdovanojimams, kai:

 1. Mokykla atliko SELFIE apklausą.
  • Atliktos SELFIE apklausos ataskaitos kopija prisegta mokyklos profilio lange
  • Užpildyti visi privalomi rodikliai
  • Užpildyti pasirinkti (neprivalomi) rodikliai
 2. Pateikė įrodymus, susijusius su užpildytais privalomais ir/ar pasirinktais vertinimui rodikliais

apply
< Kitas žingsnis >

Gaukite apdovanojimą

Paskirtas nepriklausomas ekspertas patikrins internete mokyklos pateiktus duomenis ir dokumentus. Jei viskas tvarkoje, numatomas mokyklos vizitas. Ekspertas pateiks mokyklai gaires, padėsiančias pasiruošti šiam vizitui.

Vizitas gali būti virtualus arba realus. Vizitas apims:

 • pradinę diskusiją su mokyklos vadovu, IKT koordinatoriumi (jei yra) ar kitais paskirtais darbuotojais, kurios metu peržiūrimi pateikti įrodymai;
 • diskusijas su mokytojais ir (ar) mokiniais apie skaitmeninio mokymo ir mokymosi pavyzdžius;
 • baigiamąjį pokalbį, kuriame aptariamos pirminės išvados ir vertinimo metu kilusios problemos.

---

Jei mokykla atitinka visus kriterijus, ekspertas teikia rekomendacijas apdovanojimui.

Jei mokykla iš dalies atitinka kriterijus, gali būti teikiama rekomendacija dėl tolesnių tikslų nustatymo. Tokiu atveju ataskaitoje nurodomi skiektini tikslai bei papildomų įrodymų pateikimo laikotarpis.

Jei mokykla neatitinka kriterijų, ekspertas gali rekomenduoti atlikti pakartotinį vertinimą. Tokiu atveju ekspertas turėtų pateikti problemines ir tobulintinas sritis, kuriant skaitmeninio mokymosi ir mokymo strategiją ir (arba) praktiką.

Pagrindinis „Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų“ tikslas - dalintis gerąja patirtimi visose mokyklose ir auginti novatoriškų mokytojų bendruomenę. Siekdamos šio tikslo, mokyklos, gavusios apdovanojimą, kviečiamos tapti „Skaitmenine mokykla mentore“.

achieve-award
<

Tapkite atestuota mokykla

Back To Top