Twitter Icon Facebook Icon Instagram Icon

Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai

Čia pateikiamas dažnai užduodamų klausimų (DUK) ir atsakymų apie SELFIE skaitmeninių mokyklų apdovanojimus sąrašas.

Bandomajame projekte dalyvaujančios mokyklos pirmiausiai užsiregistruoja www.awards4SELFIE.eu svetainėje ir atlieka visos mokyklos įsivertinimą naudodamos Europos Komisijos sukurtą SELFIE priemonę. Dalyvaujančioms mokykloms suteikiama tikslinė parama, padedanti įgyvendinti mokyklos tobulinimo planą. Mokyklos yra kviečiamos pasidalinti įgyvendintų pokyčių įrodymais. Tam pasirengusios mokyklos gali teikti prašymą būti pripažintomis pagal „SELFIE Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų“ sistemą. Apdovanojimų procesas yra vykdomas etapais ir turėtų būti įgyvendintas iki 2021 m. gruodžio mėn.
SELFIE Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programa šiuo metu yra išbandoma penkių šalių 75-iose vidurinėse mokyklose, kurios buvo pakviestos dalyvauti šiame projekte. Jeigu bandomasis etapas bus sėkmingas, planuojama programą įgyvendinti visose Europos mokyklose.
Mokykloms yra naudinga dalyvauti šioje programoje, kadangi joms yra suteikiama pagalba ir prieiga prie skaitmeninio mokymosi paramos tinklo; priemonių rinkinys, skirtas mokyklos skaitmeninės strategijos įgyvendinimui; bendradarbiavimas su kitomis Airijos ir Europos mokyklomis bei europinio apdovanojimo teikiamas pripažinimas.
Užsiregistravusios programoje mokyklos turi galimybę:
  • įsivertinti, kaip joms sekasi integruoti skaitmenines technologijas į mokymo, mokymosi ir vertinimo procesus;
  • būti pripažintomis už pasiekimus, kurie atitinka kriterijus;
  • gauti praktinę paramą ir dalyvauti konsultacijose, kurios padės tobulinti skaitmeninę kompetenciją.
Pagrindinis programos tikslas yra toliau skatinti jau ir taip reikšmingą mokyklų pažangą skaitmeninio mokymosi ir mokymo srityse. Šia programa siekiama plėtoti mokyklų skaitmeninio mokymosi praktikų sklaidą bei pripažinti mokyklų ir mokytojų pasiekimus.
Per pirmuosius metus siekiama užregistruoti 75-ias mokyklas esančias penkiose šalyse - Airijoje, Lietuvoje, Škotijoje, Serbijoje ir Slovėnijoje.
Programos partneriai yra įsipareigoję vykdyti programą dvejus metus, kuriems praėjus bus svarstoma, kaip šią programą galima būtų įgyvendinti ir kitose Europos mokyklose. Dar vienas ilgalaikis tikslas – formuoti požiūrį, kad Skaitmeninių mokyklų apdovanojimai yra skaitmeninis kitų sėkmingų programų atitikmuo.
Hewlett-Packard kompanijos vadovaujama technologijų industrija yra įsipareigojusi remti Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programą ir jau ilgą laiką remia švietimą visame pasaulyje. Technologijų industrija pripažįsta šiuolaikinės mokymosi aplinkos, kuri parengs vaikus ateičiai, investicijų į švietimą svarbą. Europos Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų bandomoji iniciatyva remiasi Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje sėkmingai įgyvendinta programa ir tikisi, kad įkvėps daugiau mokyklų ir įgalins jaunimą per skaitmeninių technologijų naudojimą. HP kompanija remia Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programą siekdama prisidėti prie pasaulinio tvarumo ir įgyvendinti savo įsipareigojimą padėti 100 milijonui žmonių pasiekti geresnius mokymosi rezultatus iki 2025 m.
Mokykla turi užsiregistruoti, atlikti SELFIE įsivertinimą, įkelti įrodymus, pagrindžiančius, jog ji atitinka privalomus, pasirenkamus apdovanojimo kriterijus bei pateikti prašymą apdovanojimui gauti.
Taip. Mokyklos bus pasirinktos atsižvelgiant į jų susidomėjimą Europos Komisijos SELFIE įsivertinimo priemonės naudojimu.
Mokyklos yra skatinamos pateikti atrinktus įrodymus, kurie yra reprezentatyvūs, aiškūs, išskirtiniai ir parodo mokyklos geriausius veiklos aspektus. Kiekvieno kriterijaus atveju yra siūloma pateikti tam tikrą skaičių įrodymų.
Taip. Mokyklos, kurios nusprendė būti vertinamos pagal pasirenkamus kriterijus, pavyzdžiui, infrastruktūrą, įrangą ir vertinimą, turėtų teikdamos prašymą pristatyti ir šių kriterijų atitikimo įrodymus. 
Laikotarpis priklausys nuo vertintojo ir mokyklos užimtumo, bet idealiu atveju turėtų trukti ne trumpiau nei 10 dienų ir ne ilgiau nei 3-4 savaites.
Vertintojas programos valdymo grupei pateiks rekomendaciją, ar mokyklai skirti apdovanojimą. Programos valdymo grupę sudaro programos partnerių (valstybinių institucijų, technologijų industrijos ir švietimo) atstovai.
Mokykla gali šalies programos koordinatoriaus prašyti peržiūros. Dauguma atvejų diskusija tarp vertintojo ir mokyklos padės išspręsti kilusius nesutarimus. Mokykla turi pateikti pakankamą įrodymų kiekį tinkamų įrodymų, kurie atitiktų apdovanojimo gavimo kriterijus.
Vertintojai turėtų patys nuspręsti, ar mokyklos teikiami įrodymai yra reprezentatyvūs. Sėkmingomis laikomos tos mokyklos, kurių vertintojai pastebi, jog bendra vaikų mokymosi patirtis (nebūtinai kiekvienoje pamokoje) yra praturtinta skaitmeninių mokymo ir mokymosi praktikų.
Back To Top