Twitter Icon Facebook Icon Instagram Icon

Europos Komisija paskelbė skaitmeninio švietimo veiksmų planą (2021–2027)

Profile picture for user rentukas

Pažvelkime, kokie gi prioritetai numatyti naujajame (2021–2027) skaitmeninio švietimo veiksmų plane, kaip bus siekiama švietimą ir mokymą pritaikyti skaitmeniniam amžiui. Iškelti du strateginiai prioritetai: skatinti efektyvios skaitmeninės švietimo ekosistemos plėtrą bei gerinti skaitmeninei pertvarkai būtinus skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus. Kadangi minėtame dokumente yra išsamiai pristatyta, ko reikia norint įgyvendinti šiuos prioritetus ir ką planuoja daryti EK, kviečiu susipažinti: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_lt.

Aktyviai dalyvauju „Erasmus+“ programos projektuose ir dirbu mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigoje, todėl plačiau norėčiau aptarti EK siekį „remti skaitmeninės pertvarkos planus visais švietimo ir mokymo lygiais, įgyvendinant programos „Erasmus“ bendradarbiavimo projektus; remti skaitmeninę pedagogiką ir ekspertines mokytojų mokėjimo naudotis skaitmeniniais įrankiais žinias pasitelkiant „Erasmus“ mokytojų akademijas, pradėti taikyti internetinę mokytojams skirtą įsivertinimo priemonę – SELFIE (efektyvaus mokymosi švietimo technologijomis skatinant inovacijas savianalizė) mokytojams“.

Džiugina tai, kad daugelis Lietuvos mokyklų jau yra išbandę SELFIE įsivertinimo priemonę (plačiau: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_lt), tačiau tiems, kas dar tik planuoja įsivertinti, rekomenduojame skaitmeninį įsivertinimą pradėti nuo bendruomenės švietimo akcentuojant objektyvumo svarbą. Nors jau daugiau nei tris dešimtmečius gyvename laisvoje Lietuvoje, tačiau vis dar pastebimos tendencijos parodyti geresnius rezultatus nei jie yra iš tikrųjų. Taigi atlikdama SELFIE įsivertinimą švietimo bendruomenė turi priimti bendrus susitarimus, akcentuoti, kad svarbus ne socialistinis lenktyniavimas, o objektyvūs rezultatai, nes tik jie yra atspirties taškas kuriant įstaigos skaitmeninę strategiją ir norint įgyvendinti EK skaitmenio švietimo veiksmų planą.

Skaitmeninio švietimo veiksmų plane teigiama, kad siekiant padėti mokytojams taikyti SELFIE įrankį, bus rengiami „Erasmus“ projektai. Džiugu, kad toks projektas jau vyksta ir Lietuvoje. Nacionalinė švietimo agentūra šiuo metu įgyvendina Europos Komisijos finansuojamą „Erasmus+“ projektą „A–SELFIE“. Projektas „SELFIE – Skaitmeninių mokyklų apdovanojimai“ (angl. SELFIE – Digital Schools Awards, plačiau: https://awards4selfie.eu/lt/our-team/) yra švietimo iniciatyva, kuria siekiama remti, skatinti ir pripažinti mokyklų naudojimąsi technologijomis (plačiau: https://awards4selfie.eu/lt). Projekto veiklose dalyvauja 18 Lietuvos mokyklų, kurios šiuo metu atlieka SELFIE įsivertinimą ir kuria veiksmų planus, kaip stiprinti mokytojų profesines kompetencijas plėtojant išteklius ir mokymosi patirtį. Tarptautiniai projektų koordinatorių ir patarėjų (angl. critical friends) susitikimai suteikia galimybes ne tik mokytis iš projekto partnerių, bet ir patiems pristatyti Lietuvos mokyklų patirtį bei tapti Europos skaitmeninių mokyklų bendruomenės dalimi.

Įsitraukimas į „A–SELFIE“ projeką visų 18 Lietuvos atstovams suteikė galimybę dalyvauti EK organizuotame renginyje „Kaip jūsų mokykla gali sukurti skaitmeninę strategiją? Imkitės veiksmų dėl SELFIE rezultatų“ (angl. How can your school develop a digital strategy? Take action on SELFIE results). Šio renginio metu buvo pristatyta skaitmeninė Europos mokyklų patirtis. Labiausiai sudomino „SHERPA“ projekte kuriamas pedagoginių inovacijų modelis (plačiau: https://sherpa4selfie.eu/?page_id=52), kadangi šį projektą įgyvendina solidūs partneriai (https://sherpa4selfie.eu/), tikėtina, kad kitą pavasarį turėsime puikų įrankį, kuris padės Europos mokykloms įgyvendinti skaitmeninio tobulėjimo planus.

Daugiau skaitykite čia.

Renata Jankevičienė, Panevėžio regiono „Epale“ ekspertė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja,  „A–SELFIE“ projekto patarėja

 

Back To Top