Twitter Icon Facebook Icon Instagram Icon

Postanite digitalna šola

The PROCESS

Vpis

Sodelujoče šole v evropskem projektu programa Erasmus+ A-SELFIE, ste vabljene, da se prijavite v pilotni program 'priznanje digitalna šola'.

Po prijavi bodo člani šolskega tima povabljeni, da se udeležijo spletnega seminarja o uporabi samoevalvacijskega orodja SELFIE in kaj lahko šola pričakuje od sodelovanja v programu.

signin
Naslednji korak >

SELFIE - Samorefleksija o učinkovitem učenju s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies)

Sodelujoče šole najprej samoocenijo lastni razvoj digitalnega izobraževanja z uporabo orodja SELFIE.

Orodje je zasnovano za podporo šolam pri vključevanju digitalnih tehnologij v poučevanje, učenje in vrednotenje učencev. Po izvedeni samoevalvaciji orodje SELFIE ponudi rezultate v obliki interaktivnega poročila, in sicer, kaj deluje dobro (krepka področja) ter kje je potrebno stanje izboljšati in kakšne naj bodo prednostne naloge.

Vsaka šola bo ovrednotila v poročilu pridobljene rezultate in razmislila o svoji uspešnosti glede na področja vsakodnevne prakse, kot so vodenje in vizija, digitalne tehnologije za učenje in poučevanje, šolska kultura, nadaljnje strokovno spopolnjevanje, viri in infrastruktura ter druga področja uporabe digitalne tehnologije.

take-selfie
< Naslednji korak >

Pomoč

Šole uporabljajo SELFIE za prepoznavanje uspešnosti oz. krepkih in šibkih področij. Program 'priznanje digitalna šola' (Digital School Awards) oziroma evropski projekt A-SEFIE ponuja namensko podporo in vire, s katerimi šolam pomaga načrtovati in udejanjati svoj razvoj ter nagraditi pozitivno in trajno digitalno pot.

Preko programa je šolam ponujena edinstvena priložnost za povezovanje z drugimi v skupnosti šol za digitalno učenje in izmenjavo izkušenj.

Preko podpore bodo šole usmerjene tudi k uporabi obstoječih ustreznih nacionalnih in lokalnih pobud in dokumentov, ki prav tako vsebujejo koristne napotke za razvoj in načrtovanje.

Nekaterim šolam bo koristno spregovoriti z našimi strokovnjaki za digitalno izobraževanje (tako imenovani kritični prijatelj), ki so imenovani za podporo in pomoč šolam na njihovi razvojni digitalni poti. Naša ekipa lahko pomaga šolam pri razlagi njihovih rezultatov in pripravi podpornih gradiv ter lahko posreduje pri mreženju med šolami.

need-help
< Naslednji korak >

Delite dokaze

Šola je pripravljena kandidirati za 'priznanje digitalna šola' (Digital Schools Awards), ko je opravila samoevalvacijo z uporabo orodja SELFIE in predložila spremno dokumentacijo in dokazila o praksi.

Pri izbiri dokazov naj šole poiščejo in predložijo primere iz različnih kontekstov. Na primer, na področju vodenja v povezavi z vključevanjem učiteljev lahko dokazi vključujejo izvleček iz šolske strategije, izvleček iz posvetovanja z učitelji in primere ukrepov, ki izhajajo iz tega posvetovanja.

Izbrani dokazi naj predstavljajo čim širši spekter prakse. Na primer, šole lahko predložijo primere digitalnega poučevanja in učenja iz enega oddelka, vendar hkrati dokažejo, da je navedeni primer običajen za vse.

Dokazi naj vsebujejo zaokrožen pogled na ustaljene prakse šole. Običajno se šole spodbuja, naj predložijo dokaze, ki vključujejo:

 • izjave o strategiji;
 • učni scenariji ali drugi učni načrti;
 • dnevnike, zapisnike ali zapise, ki kažejo, katere strategije imajo oz. jih izvajajo;
 • dejavnosti učencev ali drugi dokazi o načinu izvedbe pouka v razredu.

Šole lahko v svojih prispevkih uporabljajo številne medije, vključno z dokumenti, premikajočimi se slikami, posnetki zaslona, hiperpovezavami itd.

Ta faza se sčasoma zaključi.

share-evidence
< Naslednji korak >

Oddaja prijavnice

Prijavnica za 'priznanje digitalna šola' je v celoti pripravljena, ko:

 1. je šola opravila samoevalvacijo in pridobila celovit pogled na obstoječe stanje na vseh področjih digitalnega izobraževanja z uporabo orodja SELFIE.
  • Kopija šolskega poročila SELFIE je dodana v profil šole.
  • Obravnavani so vsi potrebni kazalniki merila okvira kakovosti 'priznanje digitalna šola'.
  • Obravnavani so vsi neobvezni kazalniki merila okvira kakovosti.
 2. je šola predložila dodatno dokumentacijo in dokazila glede na vse zahtevane in neobvezne kazalnike.
  • Šola je oddala prijavnico oz. poročilo v pregled.
apply
< Naslednji korak >

Podelitev priznanja

Prijavnico in vse podporne dokaze bo pregledal v ta namen dodeljen neodvisni strokovnjak oz. evalvator.

Če je prijavnica popolna, bo izveden potrditveni obisk na šoli. Evalvator bo šoli podal vsa potrebna navodila za izvedbo obiska.

Potrditev je lahko on-line ali osebna ter običajno vključuje:

 • začetno diskusijo z e-šolskih timom oz. vodstvom šole, IKT koordinatorjem (če obstaja) ali drugim imenovanim zaposlenim za pregledovanje spletnih dokazov,
 • primere procesov digitalnega učenja in poučevanja, običajno prek intervjujev z zaposlenimi in/ali predstavniki učencev oz. dijakov,
 • plenarna razprava o začetnih ugotovitvah in morebitnih vprašanjih, ki so se pojavila pri pregledu poročila oz. prijavnice.

Če je stanje na šoli, vključno s predloženimi dokazili, ugotovljeno kot skladno s kriteriji, se šola priporoči za podelitev priznanja.

Kadar je šola na dobri poti k izpolnjevanju kriterijev, se šoli poda priporočila za opredelitev dodatnih ciljev. Priporočilo vsebuje s šolo dogovorjene dosegljive realne cilje in časovni okvir za predložitev dodatnih dokazov.

Če je iz ugotovljenega stanja in dokazil očitno, da šola še ni pripravljena za kandidiranje za priznanje, bo evalvator lahko priporočil tudi nadaljnjo revizijo. V takšnih primerih mora evalvator razložiti, kje so znatne vrzeli ali kako naj šola razvije strategijo digitalnega učenja in poučevanja in/ali prakse.

Ključni cilj 'priznanja digitalna šola' (Digital Schools Awards) je pomagati pri izmenjavi najboljših praks med šolami in povečati skupnost inovativnih učiteljev. Da bi olajšali ta cilj, so šole, ki uspešno osvojijo nagrado, povabljene, da postanejo mentorska digitalna šola.

achieve-award
<

Pridobite priznanje digitalna šola

Back To Top