Twitter Icon Facebook Icon Instagram Icon

Postanite digitalna šola

The PROCESS

Vpis

Sodelujoče šole v projektu A-SELFIE ste vabljene, da se prijavijo v program Digital Schools Awards.

Po prijavi boste šole povabljene, da se udeležijo webinarja o uporabi samoevalvacijskega orodja SELFIE in kaj lahko pričakujete od sodelovanja v programu.

signin
Naslednji korak >

SELFIE - Samorefleksija o učinkovitem učenju s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies)

Sodelujoče šole najprej samoocenijo lastni razvoj digitalnega izobraževanja z uporabo orodja SELFIE.

Orodje je zasnovano za podporo šolam pri vključevanju digitalnih tehnologij v poučevanje, učenje in vrednotenje učencev. Po izvedeni samoevalvaciji orodje SELFIE ponudi rezultate v obliki interaktivnega poročila, in sicer kaj deluje dobro (krepka področja) ter kje je treba stanje izboljšati in kakšne naj bodo prednostne naloge.

Vsaka šola bo ovrednotila dobljene rezultate v poročilu in razmislila o svoji uspešnosti glede na področja vsakodnevne prakse, kot so vodenje in vizija, digitalna tehnologija za učenje in poučevanje, šolska kultura, nadaljnje strokovno spopolnjevanje, viri in infrastruktura ter drugo na področju uporabe digitalne tehnologije.

take-selfie
< Naslednji korak >

Pomoč

Šole uporabljajo SELFIE za določanje uspešnosti oz. krepkih in šibkih področij. Program Priznanje digitalna šola (DSA - Digital School Awards) oziroma projekt A-SEFIE pa ponuja namensko podporo in vire, s katerimi šolam pomaga načrtovati in udejanjati svoj razvoj ter nagraditi pozitivno in trajno digitalno pot.

Preko programa je šolam ponujena edinstvena priložnost za povezovanje z drugimi v skupnosti šol za digitalno učenje in izmenjavo izkušenj.

Preko podpore bodo šole usmerjene tudi na uporabo obstoječih ustreznih nacionalnih in lokalnih pobud in dokumentov, ki tudi vsebujejo koristne napotke za razvoj in načrtovanje.

Nekaterim šolam bo koristno spregovoriti z našimi strokovnjaki za digitalno izobraževanje, ki so imenovani za podporo in pomoč šolam na njihovi razvojni digitalni poti. Naša ekipa lahko pomaga šolam pri razlagi njihovih rezultatov in podpornih gradiv ter lahko posreduje povezave do drugih šol.

need-help
< Naslednji korak >

Delite dokaze

Šola je pripravljena kandidirati za priznanje Digitalna šola (Digital Schools Awards), ko je opravila samoevalvacijo z uporabo orodja SELFIE in predložila spremno dokumentacijo in dokazila o praksi.

Pri izbiri dokazov naj šole poiščejo in predložijo primere iz različnih kontekstov. Na primer, na področju vodenja v povezavi z vključevanjem učiteljev lahko dokazi vključujejo izvleček iz šolske strategije, izvleček iz posvetovanja z učitelji in primere ukrepov, ki izhajajo iz tega posvetovanja.

Izbrani dokazi naj predstavljajo čim širši spekter prakse. Na primer, šole lahko predložijo primere digitalnega poučevanja in učenja iz enega oddelka, vendar hkrati dokažejo, da je navedeni primer običajen za vse.

Dokazi naj vsebujejo zaokrožen pogled na ponudbo šole. Običajno se šole spodbuja, naj predložijo dokaze, ki vključujejo:

 • izjave o strategija;
 • učni scenariji ali drugi učni načrti;
 • dnevnike, zapisnike ali zapise, ki kažejo, katere strategije imajo oz. jih izvajajo;
 • dejavnosti učencev ali drugi dokazi o pouku v razredu.

Šole lahko v svojih prispevkih uporabljajo številne medije, vključno z dokumenti, premikajočimi se slikami, posnetki zaslona, hiperpovezavami itd.

Ta faza se lahko sčasoma zaključi.

share-evidence
< Naslednji korak >

Pošljite prijavnico

Prijavnica za Priznanje Digitalna šola je v celoti pripravljena, ko:

 1. je šola opravila samoevalvacijo in pridobila celovit pogled na obstoječe stanje na vseh področjih digitalnega izobraževanja z uporabo orodja SELFIE.
  • Kopija šolskega poročila SELFIE je dodana v šolski profil.
  • Obravnavani so vsi potrebni kazalniki programskega okvira Priznanje Digitalna šola
  • Obravnavani so vsi neobvezni kazalniki programskega okvira;
 2. je šola predložila dodatno dokumentacijo in dokazila glede na vse zahtevane in neobvezne kazalnike.
  • Šola je oddala prijavnico v pregled.
apply
< Naslednji korak >

Podelitev priznanja

Prijavnico in vse podporne dokaze bo pregledal v ta namen dodeljen neodvisni strokovnjak oz. „ocenjevalec oz. potrjevalec“.

Če je prijavnica popolna, se bo izvedel potrditveni obisk na šoli. Ocenjevalec bo šoli podal vsaj potrebna navodila za pripravo obiska.

Potrditev je lahko on-line ali osebna ter običajno vključuje:

 • začetno diskusijo z e-šolskih timom oz. vodstvom šole, IKT koordinatorjem (če obstaja) ali drugim imenovanim zaposlenim za pregledovanje spletnih dokazov,
 • primere procesov digitalnega učenja in poučevanja, običajno prek intervjujev z zaposlenimi in/ali predstavniki učencev oz. dijakov,
 • plenarna razprava o začetnih ugotovitvah in morebitnih vprašanjih, ki so se pojavila pri potrjevanju.

Če je stanje na šoli vključno z dokazili ugotovljeno kot skladno s kriteriji, se bo šolo priporočilo za podelitev priznanja.

Kadar je šola na dobri poti k izpolnjevanju kriterijev, se šoli poda priporočila za opredelitev dodatnih ciljev. Priporočilo vsebuje s šolo dogovorjene dosegljive realne cilje in časovni okvir za predložitev dodatnih dokazov.

Če pa je iz ugotovljenega stanja in dokazil očitno, da šola še ni pripravljena za kandidiranje za priznanje, bo ocenjevalec lahko priporočil tudi nadaljnjo revizijo. V takšnih primerih mora ocenjevalec razložiti, kje so znatne vrzeli ali kako naj šola razvije strategijo digitalnega učenja in poučevanja in/ali prakse.

Ključni cilj priznanja Digitalna šola (Digital Schools Awards) je pomagati pri izmenjavi najboljših praks med šolami in povečati skupnost inovativnih učiteljev. Da bi olajšali ta cilj, so šole, ki uspešno osvojijo nagrado, povabljene, da postanejo mentorska digitalna šola.

achieve-award
<

Postanite certificirana šola

Back To Top