Twitter Icon Facebook Icon Instagram Icon

EU SELFIE na Gimnaziji Brežice

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij) je orodje, zasnovano za pomoč šolam pri vključevanju digitalnih tehnologij v procese poučevanja, učenja in preverjanja znanja. Orodje SELFIE je bilo razvito v okviru Evropske komisije za spodbujanje digitalnega učenja v izobraževalnih organizacijah.

O uvajanju samoevalacije SELFIE na Gimnaziji Brežice

Na brežiški gimnaziji so se s samoevalvacijskim orodjem seznanili v začetku leta 2019. Preden so se odločili za uporabo orodja SELFIE, so dijaki, ravnatelj šole in profesorji odgovorili na nekaj kratkih vprašanj o uporabi tehnologije pri poučevanju in učenju. Cilj uporabe samoevalvacijskega orodja je bil izboljšati uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju. Prednost orodja vidijo v tem, da je modularno in lahko izbirajo med nizom neobveznih trditev, dodajo pa lahko tudi do osem prilagojenih vprašanj, ki ustrezajo potrebam in prednostnim nalogam v šolskem letu izvajanja samoevalvacije.

Prednosti samoevalvacije SELFIE

Šolsko poročilo SELFIE se lahko uporabi za razpravo o tem, kateri ukrepi bi bili primerni za izboljšanje uporabe digitalne tehnologije, za boljše poučevanje in učenje. SELFIE prav tako lahko pomaga izboljšati digitalne spretnosti dijakov šole. Dijaki so povedali, da je uporaba orodja enostavna, pregledna in da deluje tudi na telefonih in tablicah. Orodje SELFIE spodbuja dijake, učitelje in ravnatelje k skupnemu razmisleku o uporabi izobraževalnih tehnologij. Orodje pomaga odgovoriti na naslednja vprašanja: Na katerih področjih šola tehnologije uporablja učinkovito in kako jih lahko še izboljša? Ali ima šola vizijo o načinu uporabe tehnologije in ali jo osebje in učenci poznajo? Katero usposabljanje je za učitelje najbolj koristno?
SELFIE omogoča stalni pregled in izboljševanje digitalnih tehnologij ter šoli pomaga, da se premišljeno odloči o načinu uporabe za poučevanje, učenje in ocenjevanje.

Dijaki imajo lahko drugačno mnenje o uporabi izobraževalnih tehnologij

“Menim, da je SELFIE zelo koristno orodje, ker vsi skupaj – dijaki, profesorji in ravnatelj – pričnemo razpravo o tem, kako izboljšati uporabo tehnologij. V tem procesu je zelo pomembno tudi slišati mnenje dijakov. Včasih imajo dijaki lahko povsem drugačno mnenje o uporabi izobraževalnih tehnologij, kot jo imamo učitelji. Orodje nam omogoča, da premišljeno spremljamo napredek uporabe izobraževalnih tehnologij za poučevanje in učenje, ker ga lahko izvajamo vsako šolsko leto. Z večletnim izvajanjem samoevalvacije pa lahko tudi lažje pripravimo vizijo (načrt) o načinu uporabe tehnologije, in da jo učitelji in dijaki prepoznajo za svojo«, pravi Uroš Škof, ravnatelj šole.

SELFIE je lahko eden od korakov za izboljšanje inovativnosti izobraževanja v 21. stoletju. Globalizacija, digitalizacija, družbeni, kulturni in gospodarski razvoj prinašajo nove priložnosti, a z njimi prihajajo tudi novi izzivi za šole.

Izkušnje Gimnazije Brežice, pilotne šole programa ‘Priznanje digitalna šola’, o uporabi samoevalvacijskega orodja SELFIE – “SELFIE lahko šoli pomaga smiselno in celovito vključevati tehnologije v poučevanje in učenje”.

Back To Top