Twitter Icon Facebook Icon Instagram Icon

Концепт

Ми повезујемо европски Селфи инструмент за самовредновање школа са перспективним Digital School Awards програмом. Представници школа учесница, ментори и наши партнери сарађују и размењују искуства током стручно вођеног дигиталног путовања. Школе за краће време постижу виши ниво електронске зрелости у примени дигиталних технологија током наставе и учења.

Добити од учешћа

Повезивање запослених у образовним установама, органима државне управе и ИТ индустрији у заједницу знања доприноси размени специфичних знања и искустава, што може имати позитиван утицај на повећање квалитета наставе и учења у школама. Доделом ознаке Дигитална школа афирмишу се успеси наставника и школа на њиховом дигиталном путу.

Наш допринос

Након спровођења самовредновања применом Селфи инструмента, школе добијају референтни оквир на основу ког могу да мере напредак на свом дигиталном путовању, стручне материјале, подршку ментора и платформу за сарадњу са учесницима програма и дигиталним школама у Европи.

Започните своје дигитално путовање

Стратешко ПАРТНЕРСТВО

75 школа из Ирске, Литваније, Словеније, Србије и Шкотске учествује у програму који се реализује у сарадњи са:

h2
education scotland
edtech-logo_5a617c1b9e66ba0601836fbcac70d5f2
hp
serbia
Nacionaline savietimo agentura
Republic of slovenia
republic of serbia
digital school
SORD

,,Начин организације и реализације образовног процеса треба да се промени тако да ученици могу да стекну знања и вештине за стварање инклузивнијег, кохезивнијег и продуктивнијег света.''

Светски економски форум, Школе будућности, Креирање нових модела образовања за четврту индустријску револуцију, 2019.

Back To Top