Twitter Icon Facebook Icon Instagram Icon

Постаните Дигитална школа

Кључне етапе програма

Региструјте се

Пилот школе позване су да учествују у Дигитална школа - европском пилот програму.

Након регистрације, школе похађају вебинар о примени Селфи инструмента и начину учешћа у програму.

signin
Следећи корак >

Селфи - скраћеница изведена из енглеског израза (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies)

Школе које учествују у програму претходно треба да спроведу самовредновање применом Селфи инструмента.

Инструмент настоји да помогне школама да унапреде примену дигиталних технологија током реализације наставе и учења. Школа ће добити податке о томе у чему је успешна а где је потребно побољшање. Лакше ће одредити приоритете.

Свака школа спроводи самовредновање и разматра своја достигнућа у складу са Селфи областима.

take-selfie
< Следећи корак >

Потражите подршку

Школама које користе Селфи, програм пружа подршку и ресурсе који им могу помоћи да планирају и реализују развојне активности током напретка на свом дигиталном путовању.

Учешћем у програму школе имају јединствену прилику да се повежу са другим дигиталним школама у Европи ради размене искустава.

Линкови ка системским документима, иницијативама и пратећим референцама доступни су за коришћење током процеса развоја дигиталног образовања.

Неким школама ће бити корисно да разговарају са нашим посвећеним стручњацима за дигитално образовање који су именовани да помажу школама на њиховом развојном путу. Наш тим може помоћи школама у тумачењу Селфи резултата и коришћењу ресурса као и повезивању са другим школама.

need-help
< Следећи корак >

Приложите доказе

Школа се пријављује за добијање ознаке Дигитална школа, када спроведе Селфи самовредновање и приложи доказе о доброј пракси.

Приликом одабира доказа, школе би требало да траже примере из ширег контекста. На пример, приликом подношења доказа о руковођењу а у вези консултативног процеса, докази могу чинити део из дигиталног сегмента Развојног плана установе, део који се односи на консултативни процес и примере активности које су проистекле из тог процеса.

Одабрани докази треба да долазе из широког спектра праксе. На пример, школе могу да поднесу примере дигиталне наставе и учења из једног одељења али да покажу да тај пример важи и за остале предмете или одељења.

Доказ би требало да пружи што комплетнију слику ситуације у школи. Школе су позване да доставе доказе који најчешће обухватају:

 • Изјаве о плану развоја;
 • Планове и припреме за час;
 • Евиденције, записнике или снимке који показују да имају или да спроводе своје планове;
 • Рад ученика или друге доказе у вези рада са ученицима.

Школе могу да користе различите медије приликом прилагања доказа укључујући документа, аудио, видео записе, слике екрана, линкове, итд.

Ова фаза може бити завршена током одређеног времена.

share-evidence
< Следећи корак >

Конкуришите

Када будете спремни пријавите се добијање ознаке Дигитална школа

 1. Школа је спровела самовредновање применом Селфи инструмента.
  • Примерак Селфи извештаја је додат у профил школе
  • Сви тражени докази према Оквиру за добијање ознаке Дигитална школа су достављени
  • Сви докази који се односе на додатну примену дигиталних технологија су достављени
 2. Школа је поднела документацију и доказе у складу са обавезним и опционим индикаторима.
  • Школа је поднела пријаву за валидацију.

apply
< Следећи корак >

Добијте ознаку

Независни стручњак - валидатор додељен је за преглед пројаве школе поднетих докумената у онлајн формату. Ако све тече по лану, заказаће валидациону посету. Валидатор ће дати смернице школи како би се припремили за посету.

Валидација се може спровести онлајн или непосредно и обично подразумева:

 • Разговор са руководиоцем у школи, члановима Селфи тима или другим лицем које је овлашћено за достављање онлајн доказа;
 • Примере примене дигиталних технологија у наставној пракси, на основу разговора са запосленима и/или представницима ученика;
 • Пленарну дискусију о иницијалним налазима и питањима која су се јавила током валидације.
  • ---

   Ако су испуњени сви критеријуми за добијање ознаке, школа ће добити препоруку за доделу.

   Ако је школа на добром пут ка испуњењу критеријума, може се дати препорука о додели са дефинисаним циљевима. У том случају, препорука извештаја садржаће договорене оствариве и дефинисане циљеве као и временски рок за подношење додатних доказа.

   Уколико се у одређеном случају не може предложити додела, валидатор може предложити нови преглед пријаве. У том случају, валидатор би требало да објасни где постоји сумња или на чему школа треба да поради како би припремила план развоја дигиталног образовања и/или како би га применила у пракси.

   Примарни циљ програма Дигитална школа је подршка размени најбољих пракси између школа и раст заједнице иновативних наставника. Да би се постигао овај циљ, школе које буду успешне и добију ознаку позивају се да постану Дигитална школа - ментор.

achieve-award
<

Добијте ознаку Дигитална школа

Back To Top