Twitter Icon Facebook Icon Instagram Icon

Често постављана питања

Често постављана питања

Добродошли у одељак посвећен често постављаним питањима где можете пронаћи питања и одговоре о Дигитална школа - европском пилот програму.

Пилот школе започињу своје дигитално путовање регистрацијом на  www.awards4SELFIE.eu. На основу Селфи школског извештаја,  добијеног након спроведеног самовредновања помоћу Селфи инструмента, школе учеснице ће, уз подршку и ресурсе креирати и спровести акциони план дигиталног развоја. Школе ће бити позване да поделе доказе о сопственој доброј пракси. Када буду спремне, оне могу да се пријаве за добијање ознака Дигитална школа. Поступак доделе ознака одвија се у фазама и мора бити завршен до децембра 2021. године.
Дигитална школа – европски пилот програм спроводи се у пет европских земаља и у њему учествује 75 основних и средњих школа, укључених по позиву. Уколико се утврди да је програм успешан, планирано је његово проширење на све школе у Европи.
Учешће у програму доноси бројне добробити – приступ мрежи за помоћ при стручном усавршавању, алате за развој дигиталне стратегије за сваку школу, умрежавање са другим школама у Ирској, Литванији, Шкотској и Словенији, као и екстерно признање у виду ознаке Дигитална школа.
Школе које се региструју како би постале Дигиталне школе имаће могућност да:
  • приступе подацима у вези са интеграцијом дигиталних технологија у наставу, учење и вредновање ученичких постигнућа;
  • добију признање за свој успех у складу са јасним критеријумима;
  • добију практичну помоћ и тренинг на путу свог дигиталног развоја.

Главни циљ програма је надоградња на већ значајан напредак школа у дигиталном учењу и подучавању и подстицај школама да теже даљем напретку и унапређењу.

Програм настоји да подигне квалитет дигиталне образовне праксе у школама и препозна достигнућа школа и наставника.

Једногодишњи план подразумева укључивање у програм 75 школа из пет земаља – Ирске, Литваније, Шкотске, Србије и Словеније.
Партнери програма радиће на успостављању и пилотирању програма две године, након чега ће моћи да развију план проширења програма на остатак школа широм Европе. Дугорочни план је да ознака Дигитална школа постане еквивалент програмима попут Зелене школе или Еколошке школе, који су препознати као успешни програми одрживог развоја.

Партнери из сфере индустрије, вођени од стране HP-а, подржавају Дигитална школа – европски пилот програм, као и образовање на глобалном нивоу. Они препознају значај савременог учења који припрема децу за будућност и важност улагања у образовање како би се подржао економски развој. Дигитална школа – европски пилот програм заснива се на успешном програму који се спроводи у Уједињеном Краљевству и Ирској и има потенцијал да буде моћан покретач и надахнуће великом броју школа и допринесе оснаживању младих кроз употребу дигиталне технологије.

Дигитална школа – европски пилот програм део је HP-ове посвећености глобалној одрживости којом ће се омогућити бољи резултати учења за 100 милиона људи до 2025. године.

Школа учесница спровешће СЕЛФИ самовредновање, сакупити доказе о сопственој доброј пракси у складу са дефинисаним критеријумима и поднети захтев за валидацију.

Да. Школе ће бити одабране на основу њиховог интересовања да спроведу самовредновање коришћењем Селфи инструмента Европске комисије.

Школе се охрабрују да поднесу доказе који су селективни, репрезентативни и типични за њихову најбољу праксу. За сваки критеријум предложен је списак могућих доказа.

На. Али, ако је школа предузела активности везане за необавезни критеријум требало би да укључи релевантне доказе у свој захтев.

Време за добијање валидације зависи од доступности ментора и школе, али тај период не би требало да траје краће од 10 дана или више од 3 до 4 недеље.

Ментор ће дати препоруку управи програма. Управу програма чине представници партнера програма, укључујући владу, индустрију и образовање.

Школа може да тражи извештај од националног координатора програма на увид. У већини случајева, разговор између ментора и школе може да реши било какве несугласице. Школа је свакако у обавези да обезбеди довољно доказа који показују да је њена пракса у складу са критеријумима дефинисаним за доделу ознаке Дигитална школа.

Ментори би требало да се увере да су докази школе репрезентативни. Успешне школе су оне школе за које је ментор уверен да је свеукупно образовно искуство ученика унапређено коришћењем дигиталне технологије, без обзира на то о ком се наставном предмету ради.

Јасно је да је приступ широкопојасном интернету важно питање за школе. С обзиром на то да је мисија Дигитална школа – европског пилот програма да помогне школама да што боље искористе ресурсе који им стоје на располагању, укључивање у програм школа које имају проблеме везане за квалитет конекције или опремљеност дигиталним уређаји има пун смисао.

Back To Top